Staré pohľadnice hradu Devín
Hrad Devín 1896, pastel

Staré pohľadnice hradu Devín

   Bratislavská mestská časť Devín sa nachádza na sútoku riek Morava a Dunaj. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je zrúcanina hradu Devín, jedna z najnavštevovanejších pamiatok Bratislavy. Zrúcaniny gotického, neskôr slohovo prestavaného hradu, sa majestátne vypínajú na masíve Devínskej Kobyly, nad obcou Devín. Patrí k najvýznamnejším hradom slovenskej histórie. Bol dôležitou súčasťou sústavy pohraničných pevností Uhorského kráľovstva. Do slovenskej histórie, aj histórie Devína sa zapísal výlet štúrovcov na Devín 24. apríla 1836. Bol jedným z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania sa v prvej polovici 19. storočia. Pozrite si krásne historické pohľadnice Devína.

Zrúcanina hradu Devín nad Dunajom

Hrad Devín, dobová pohľadnica z čias Rakúsko-Uhorskej monarchie z rakúskej strany Dunaja. Pod hradom výletný parník.

Děvín, milý Děvín, hrade osiralý, pověz, že nám, kedy tvoje hradby stály? Moje hradby stály v časech Rastislava: on byl vašich otců, on mých hradeb sláva. Sláva, moje sláva, kdeže mi spočívaš? Ah, darmo, větříčku, prachy jen rozsívaš!

Ľudovít Štúr
Pohľadnica hrad Devín
Pohľadnica Devín

Hrad Devín s pomníkom Arpádovcov

Pohľadnice Devínskeho hradu z konca 19. storočia, na obrázkoch vidno monumentálny pomník arpádovského bojovníka, postavený v roku 1896. Podobné pomníky boli postavené na viacerých miestach Uhorska, napríklad nad Nitrou.

Pohľadnica Devín, Theben, Devény

Devín začiatkom 20. storočia

Stará pohľadnica Devína z obdobia Rakúsko-Uhorska. Obec Devín v pozadí Devínsky hrad s Arpádovským monumentom.

My sme členovia nesmierne veľkej spoločnosti, spoločnosti slovanského národa, my sme živšie než otcovia naši pocítili potrebu prebúdzať sa k sebavedomiu, i kmeňa nášho slovenského i patričnosti našej k veľkému národu slovanskému. Nože sa teraz spoločne postarajme o to, aby nám nikdy nemohlo vyjsť z pamäti to, k čomu dnes sme sa povzbudzovali tu na rumoch zapadlej slávy otcov našich, čo sme si vzájomne sľubovali, za čo sme sa zaväzovali horliť, pracovať, bojovať, žiť i umrieť.
Výlet štúrovcov na Devín 24. apríla 1836.

Ľudovít Štúr

Hrad Devín začiatkom 20. storočia

Stará pohľadnica Devína z obdobia Rakúsko-Uhorska. Záber zdola, vpravo hore Arpádovský monument. Na skalách odpočívajú doboví výletníci.

Pohľadnica Hrad Devín

Devínsky hrad

Pohľadnica Devína z obdobia druhej svetovej vojny, všimnite si hákový kríž na hrade.

Všetky obrázky v príspevku sú public domain a môžete ich voľne šíriť, kopírovať a upravovať. Pekný deň!
Close Menu