Nitriansky hrad, staré pohľadnice
Nitra hrad 1915, digitálna maľba dobovej pohľadnice

Nitriansky hrad, staré pohľadnice

   Nitriansky hrad je výraznou dominantou mesta Nitra. Nachádza sa v centre mesta Nitra na mieste starého výšinného slovanského hradiska, pôvodne obklopeného riekou Nitra. Prvé písomné zmienky o hrade sú z roku 871, z čias kniežaťa Pribinu. V súčasnosti na hrade sídli biskupský úrad. Pozrite si staré pohľadnice tohoto slovenského skvostu pod Zoborom.

Nitriansky hrad pred rokom 1915, v časoch Rakúsko-Uhorska.

Záber Nitrianskeho hradu na pohľadnici datovanej rokom 1907. Vyliata rieka Nitra.

Nitra, hrad v období Slovenského štátu. Vydal K. Stodolovský, Nitra.

Nitriansky hrad, záber pred reguláciou rieky Nitra. Dnes sa tu nachádza nitriansky park.

   Nitriansky hradný vrch bol svedkom najstarších slovanských dejín, práve tu sa koncom 8. storočia začalo formovať Nitrianske kniežatstvo. Práve na hradnom kopci stál s najväčšou pravdepodobnosťou Pribinov kostol, ktorý sa spomína v najstaršej písomnej zmienke o kniežatstve a meste Nitra. V období Veľkomoravskej ríše sa tu zdržiaval knieža Svätopluk. Opevnený hrad odolal v roku 1241 nájazdom Mongolov. V roku 1271 bol vážne poškodený požiarom, počas obliehania hradu Přemyslom Otakarom II. V roku 1465 ho spustošilo vojsko Mateja Korvína. V 16. storočí bolo zosílené opevnenie hradu a vybudoval sa renesančný hradný palác a nová vnútorná brána. Napriek tomu ho v roku 1663 nakrátko ovládli Turci. Preto sa následne pristúpilo k prebudovaniu celého obranného systému hradu.

   Začiatkom 18. storočia pribudol na hrade biskupský palác a bol prestavaný aj horný kostol. 26. marca 1945, počas bombardovania Nitry sovietskou letkou, bola zničená veža katedrály na hrade a v hradnom areáli vypukol požiar. V časoch socializmu mal na hrade popri Nitrianskom biskupstve aj Archeologický ústav SAV. Dnes je sídlom Rímskokatolíckej cirkvi a Biskupstva Nitra.

Facebook
Twitter
Pinterest

Leave a Reply

Close Menu